ต้นกำเหนิดหวย

ถ้าถามถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว ต้องบอกว่าอยู่เคียงคู่กับสังคมไทยมาช้านาน

ถามว่าการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นการ “มอมเมา” ประชาชนหรือไม่ ในมุมมองของ แอดมิน มองว่า ไม่ถือว่าเป็นการมอมเมาประชาชน เพราะประเทศที่เจริญแล้ว ก็มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวยล็อตโต้ที่เราคุ้นหูกันดี อย่างเช่นในสหรัฐฯ มีการออกหวยล็อตโต้ สัปดาห์หนึ่งหลายรอบ แต่ของไทย 15 วันออกครั้ง ถือว่าน้อยมากค่ะ

ประวัติหวยรัฐบาลไทย

หวยเกิดขึ้นราวปี พ.ศ. 2375 รัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงขาดแคลน ข้าวยากหมากแพง คนไม่ยอมน าเงิน
มาใช้ เอาเงินไปฝังไว้ในดิน ต่อมาได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการตั้งหวย จึงโปรดเกล้าฯ ให้พระศรีไชยบาล (จีนหง)
(ภายหลังเลื่อนยศเป็นพระยาศรีไชยบาล) ตั้งโรงหวยขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้น

หวยในระยะแรกจะเล่นอยู่ในกลุ่มชาวจีน เรียกว่า “ฮวยหวย” (花會) แปลว่า ชุมนุมดอกไม้เพราะ
เริ่มแรกเขียนตัวหวยเป็นรูปดอกไม้ ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นชื่อคนจีน โดยท าเป็นแผ่นป้ายเล็ก ๆ จ านวน 34 ป้าย
แล้วเขียนชื่อของผู้มีชื่อเสียงในสมัยโบราณเอาไว้บนป้าย ให้แทงว่าจะออกเป็นชื่อใคร ถ้าทายถูกเจ้ามือจ่าย
30 ต่อหนึ่ง ต่อมาเมื่อการพนันแพร่ระบาดสู่สังคมไทย จึงได้มีการออกหวยที่เป็นอักษรไทย (ซึ่งใช้ตัวอักษร
36 ตัว) จึงมีชื่อเรียกว่า “หวย ก ข” โดยโรงหวยเป็นของรัฐที่มีเอกชน เป็นผู้ได้รับสัมปทานด าเนินการ ทั้งนี้
นายอากรหวย ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “ขุนบาล” โดยรายได้จากอากรหวยมีเป็นจ านวนมาก และได้
กลายเป็นรายได้ที่ส าคัญของรัฐ

ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ได้มีการออกล็อตเตอรีขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อหารายได้บ ารุงการกุศล และได้มี
การออกล็อตเตอรีในวาระพิเศษอีกหลายครั้ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบ ารุงสาธารณกุศล จนกระทั่งรัฐบาล
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ใน พ.ศ. 2475 ได้ให้มีการออกล็อตเตอรี่เป็นประจ า และในปี พ.ศ. 2482
ได้มีการจัดตั้งส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้มีการออกล็อตเตอรี่เป็นประจ า การเล่นหวยจึงได้เปลี่ยนมาใช้
เลขท้าย ของล็อตเตอรี่ เป็นการออกหวยแทนหวย ก ข แบบเดิม

สลากกกินแบ่งรัฐบาลคืออะไร

สลากกินแบ่งรัฐบาล คือ ล็อตเตอรีชนิดหนึ่งในประเทศไทย ผู้ที่ต้องการจะขายต้องขออนุญาตจากส านักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาลก่อน ในปัจจุบันออกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน

จุดเริ่มต้นของล๊อตเตอรี่

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเก้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมทหารมหาดเล็กออกลอตเตอรี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาโดยชาวอังกฤษชื่อครู อาลบาสเอตอร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อำนวยการออกลอตเตอรี่ตามแบบยุโรป เพื่อช่วยเหลือพ่อค้าต่างชาติที่นำสินค้ามาร่วมแสดงในงานจัดพิพิธภัณฑ์ โรงมิวเซียม ที่ตึกคลองคาเดียในพระบรมมหาราชวัง(ศาลาสหทัยสมาคมในปัจจุบัน)

หวยได้ตินคืออะไร

หวยไต้ดิน คือ เป็นสลากที่ตั้งขึ้นกันเองภายในชุมชน ผู้เล่นจะเขียนตัวเลขที่ตนเองต้องการเสี่ยงโชค 2-3 หลักลงใน
รายการเรียกว่า “โพย” ระบุว่าต้องการซื้อหมายเลขนี้จ านวนเท่าใด ในราคาเท่าไร (จ านวน×ราคา) และมีคน
เดินโพย คอยรวบรวมโพยเหล่านั้นไปส่งที่เจ้ามือหวยใต้ดินในชุมชน หรือส่งต่อกันไปเป็นทอดในกลุ่มเจ้ามือ
การออกรางวัลจะใช้ผลจากเลขรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากออมสินมาเปรียบเทียบ เงินรางวัล
ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับอัตราของเจ้ามือ หรือไม่ได้รางวัลเลยถ้าเจ้ามือกินรวบ หวยใต้ดินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย
ซึ่งไม่ได้ขออนุญาตการเสี่ยงโชคจากเจ้าหน้าที

จากข้อมูลปี 2544 มีผู้เล่นหวยใต้ดินทั่วประเทศสูงถึง 23.7 ล้านคน วงเงินการค้าหวยใต้ดิน มีมูลค่า
ระหว่าง 92,000 ถึง 542,000 ล้านบาท ก าไรบางส่วนของการขายหวยใต้ดิน เป็นส่วยให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือผู้มีอิทธิพลมากกว่าปีละ 11,000 ล้านบาท
จากข้อมูลปี 2561 พบว่าร้อยละ 25 ของชาวไทยซื้อลอตเตอรี่และหวยใต้ดิน รวมเป็นเงินกว่า 250,000
ล้านบาทต่อปี และจากข้อมูลปี 2560 นี้ กลุ่มคนที่มีรายได้สูงกว่า 15,000 บาทต่อเดือน มีการซื้อลอตเตอรี่
และหวยเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 680 บาทคิดเป็น 1.2% ของรายได้ ขณะที่กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000
บาทต่อเดือน ซื้อเฉลี่ย 350 บาท คิดเป็น 2.2% ของรายได้ ส าหรับกลุ่มคนวัยสร้างครอบครัว (อายุ 35-55 ปี)
ซื้อเฉลี่ยเดือนละ 500 บาท และวัยเกษียณที่เฉลี่ยต่อเดือนราว 400 บาท จากสถิตินี้ยังพบว่าร้อยละ 10
ของนักเรียนและนักศึกษาซื้อหวยต่อเดือนเฉลี่ยประมาณ 187 บาท

สรุป

การแทงหวย หรือ เล่นหวย เป็นการพนันที่ผู้เล่น หรือนักเสี่ยงโชคทั้งหลายต้องเลือกซื้อ เลือกแทงหมายเลขหวยที่ต้องการ เพื่อรอการออกรางวัล และลุ้นให้รางวัลที่ออกตรงกับเลขที่ตัวเองซื้อ โดยหวยได้เข้ามาในประเทศไทยมากกว่า 100 ปี มาแล้ว ซึ่งในปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมอยู่ เพราะการเข้ามาของอินเตอร์เน็ตและการพัฒนาระบบการเล่นต่างๆ การแทงหวยออนไลน์ จึงเข้ามามีบทบาทมากในการเดิมพันของนักเล่นพนันออนไลน์ ปัจุบันมีหวยออนไลน์ให้เลือกเล่นมากมายหลายรูปแบบ ทั้ง หวยไทย หวยรัฐบาล หวย ธกส. หวยออมสิน หวยลาว หวยยี่กี หวยฮานอย หวยมาเลย์ และหวยหุ้นจากต่างประเทศอีกเป็นสิบๆ หวยหากคุณเป็นอีก 1 คนที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคในรูปแบบของหวย วันนี้แอดมีเว็ปคาสิโนออนไลน์เว็ปตรง เดิมพันง่าย ฝาก-ถอน อัตโนมิต มาแนะนำค่ะแอดซึ่งแอดเล่นเองมาหลายปี แอดเคยถอนยอยอดสูกสุด 6 หลักเบาๆค่ะรับรองว่าชัวร์100% แน่นอนค่ะ ที่นี่มีทั้งหวยรัฐบาลไทย หวยลาว หวยหานอน หวยยี่กี่ พูดง่ายๆคือแหล่งรวบรวมหวยออนไลน์ทุกประเภทก็ว่าได้ คุณอาจเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น” ซึ่งต้องบอกว่าคำนี้เป็นคำฮิตคุ้นหูหลายๆ คน ย่งบอกว่าการเล่นหวยอาจจะทำให้คุณหมดตัว และกลายเป็นคนจนได้ แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้ว การแทง “หวยออนไลน์” คืออีกหนึ่งเกมส์การเล่นพนันออนไลน์ ที่มีความน่าสนใจมากที่สุด เพราะคุณไม่จำเป็นต้องรอแทงหวยแค่เฉพาะวันที่ 1 กับ 16 อีกต่อไป แต่คุณสามารถแทงได้ทุกวัน วันหละหลายๆ เวลาเลยก็ยังได้

เข้าเล่น

สมัครสมาชิก